Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
53 55,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 14,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 10,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 9,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 7,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 7,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 7,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 7,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 6,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 5,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 5,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 3,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 3,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 3,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 2,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 2,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 1,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 100,0%