Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
123 67,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
25 13,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
25 13,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
19 10,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
17 9,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 6,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
11 6,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 5,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 4,3%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
7 3,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 2,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 2,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 1,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,5%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 0,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 100,0%