Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
119 59,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
37 18,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
34 17,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
28 14,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
27 13,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
26 13,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
23 11,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 6,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 3,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
7 3,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 3,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
6 3,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 2,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 2,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 2,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 2,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 1,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 1,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 1,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,0%