Brzeziny: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny


Numer ogłoszenia: 313903 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Brzeziński , ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 046 8741111, 8743164, faks 046 8741111.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.powiat-brzeziny.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zadanie I: Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Dąbrówka Duża, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1) nr 511/1 o powierzchni 38 m2, 2) nr 329/2 o powierzchni 66 m 2, 3) nr 307/2 o powierzchni 22 m 2, 4) nr 309/2 o powierzchni 20 m 2, 5) nr 17/2 o powierzchni 15 m 2, 6) nr 579/1 o powierzchni 106 m 2, nr 582/1 o powierzchni 151 m 2, 7) nr 729/1 o powierzchni 37 m 2, 8) nr 363/2 o powierzchni 21 m 2, 9) nr 710/1 o powierzchni 42 m 2, 10) nr 567/1 o powierzchni 56 m 2, nr 719/1 o powierzchni 32 m 2, 11) nr 1/2 o powierzchni 50 m 2, nr 2/2 o powierzchni 63 m 2, 12) nr 284/2 o powierzchni 47 m 2, nr 400/2 o powierzchni 41 m 2, 13) nr 745/1 o powierzchni 14 m 2, nr 751/1 o powierzchni 11 m 2, nr 752/1 o powierzchni 9 m 2, nr 599/1 o powierzchni 3 m 2, 744/3 o powierzchni 0,0020 m 2 14) nr 598/1 o powierzchni 8 m 2, 15) nr 580/1 o powierzchni 12 m 2, 16) nr 512/1 o powierzchni 38 m 2, 17) nr 514/1 o powierzchni 11 m 2, 18) nr 52/2 o powierzchni 28 m 2, 19) nr 612/3 o powierzchni 20 m 2, nr 758/1 o powierzchni 54 m 2, nr 758/3 o powierzchni 246 m 2, nr 777/1 o powierzchni 185 m 2, 20) nr 527/1 o powierzchni 23 m 2, nr 528/1 o powierzchni 24 m 2, 21) nr 618/1 o powierzchni 35 m 2, nr 619/1 o powierzchni 20 m 2, 22) nr 730/1 o powierzchni 62 m 2, 23) nr 517/1 o powierzchni 7 m 2, 24) nr 520/1 o powierzchni 10 m 2, 25) nr 576/3 o powierzchni 52 m 2, nr 576/5 o powierzchni 54 m 2, nr 727/1 o powierzchni 77 m 2, 26) nr 540/1 o powierzchni 43 m 2, 27) nr 545/1 o powierzchni 33 m 2, 2. Zadanie II: Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Dąbrówka Duża, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1) nr 25/2 o powierzchni 10 m 2, 2) nr 736/1 o powierzchni 38 m 2, 3) nr 26/2 o powierzchni 11 m 2, 4) nr 738/1 o powierzchni 11 m 2, nr 740/1 o powierzchni 14 m 2, nr 739/1 o powierzchni 8 m 2, 5) nr 712/1 o powierzchni 12 m 2, 6) nr 342/2 o powierzchni 43 m 2, nr 343/2 o powierzchni 86 m 2, nr 282/2 o powierzchni 6 m 2, nr 398/2 o powierzchni 10 m 2, 7) nr 708/1 o powierzchni 9 m 2, nr 709/1 o powierzchni 5 m 2, 8) nr 510/1 o powierzchni 18 m 2, 9) nr 786/1 o powierzchni 857 m 2, 10) nr 352/2 o powierzchni 31 m 2, 11) nr 262/2 o powierzchni 21 m 2, 12) nr 529/1 o powierzchni 40 m 2, 13) nr 303/2 o powierzchni 1355 m 2, 14) nr 304/2 o powierzchni 1386 m 2, 15) nr 276/4 o powierzchni 35 m 2, 16) nr 595/1 o powierzchni 30 m 2, 17) nr 359/2 o powierzchni 22 m 2, nr 54/2 o powierzchni 62 m 2, nr 358/2 o powierzchni 17 m 2, 18) nr 277/2 o powierzchni 75 m 2, 19) nr 594/1 o powierzchni 29 m 2, 20) nr 734/1 o powierzchni 64 m 2, 21) nr 547/1 o powierzchni 27 m 2, nr 549/1 o powierzchni 26 m 2, nr 551/1 o powierzchni 41 m 2, nr 704/1 o powierzchni 8 m 2, nr 705/1 o powierzchni 14 m 2, 22) nr 281/2 o powierzchni 15 m 2, nr 283/2 o powierzchni 8 m 2, nr 285/2 o powierzchni 188 m 2, nr 397/2 o powierzchni 20 m 2, 23) nr 510/1 o powierzchni 18 m 2, 24) nr 515/1 o powierzchni 3 m 2, nr 516/1 o powierzchni 5 m 2, 25) nr 330/2 o powierzchni 21 m 2, 26) nr 511/1 o powierzchni 38 m 2, 27) nr 502/1 o powierzchni 8 m 2, 3. Zadanie III Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Poćwiardówka , oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1) nr 250/1 o powierzchni 34 m2, nr 361/2 o powierzchni 21 m 2, 2) nr 290/4 o powierzchni 671 m 2, nr 176/1 o powierzchni 350 m 2, 3) nr 210/1 o powierzchni 171 m 2 , nr 320/2 o powierzchni 199 m 2, nr 223/1 o powierzchni 177 m 2, nr 335/2 o powierzchni 233 m 2, 4) nr 338/4 o powierzchni 189 m 2, nr 550/2 o powierzchni 239 m 2, 5) nr 198/5 o powierzchni 104 m 2, nr 214/3 o powierzchni 147 m 2, nr 324/4 o powierzchni 173 m 2, 6) nr 544/1 o powierzchni 45 m 2, 7) nr 194/1 o powierzchni 200 m 2, nr 195/1 o powierzchni 210 m 2, nr 307/2 o powierzchni 230 m 2, nr 308/2 o powierzchni 219 m 2, 8) nr 217/2 o powierzchni 157 m 2, nr 329/3 o powierzchni 185 m 2, nr 218/1 o powierzchni 189 m 2, nr 331/2 o powierzchni 380 m 2, 9) nr 211/3 o powierzchni 79 m 2, nr 321/4 o powierzchni 93 m 2, nr 211/5 o powierzchni 86 m 2, nr 321/6 o powierzchni 100 m 2, nr 212/1 o powierzchni 174 m 2, nr 322/2 o powierzchni 205 m 2, 10) nr 235/1 o powierzchni 244 m 2, nr 346/2 o powierzchni 258 m 2, 11) nr 243/1 o powierzchni 48 m 2, nr 353/2 o powierzchni 66 m 2, 12) nr 206/1 o powierzchni 162 m 2, nr 318/4 o powierzchni 188 m 2, nr 207/1 o powierzchni 172 m 2, nr 319/2 o powierzchni 200 m 2, 13) nr 248/1 o powierzchni 54 m 2, nr 528/1 o powierzchni 28 m 2, 14) nr 347/2 o powierzchni 90 m 2, nr 348/2 o powierzchni 280 m 2, 15) nr 186/1 o powierzchni 182 m 2, nr 215/1 o powierzchni 153 m 2, nr 301/2 o powierzchni 224 m 2, nr 325/2 o powierzchni 182 m 2, 4. Zadanie IV Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Poćwiardówka, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1) nr 177/1 o powierzchni 267 m 2, nr 178/1 o powierzchni 100 m 2, nr 291/2 o powierzchni 295 m 2, nr 292/2 o powierzchni 131 m 2, 2) nr 277/2 o powierzchni 18 m 2, 3) nr 190/1 o powierzchni 58 m 2, nr 191/1 o powierzchni 59 m 2, nr 192/1 o powierzchni 59 m 2, nr 305/4 o powierzchni 71 m 2, nr 530/4 o powierzchni 70 m 2, nr 531/4 o powierzchni 71 m 2, 4) nr 187/1 o powierzchni 94 m 2, nr 302/2 o powierzchni 115 m 2, 5) nr 249/1 o powierzchni 37 m 2, 6) nr 189/1 o powierzchni 91 m 2, nr 304/2 o powierzchni 110 m 2, 7) nr 306/4 o powierzchni 238 m 2, 8) nr 271/4 o powierzchni 26 m 2, nr 271/6 o powierzchni 25 m 2, 9) nr 279/2 o powierzchni 22 m 2, nr 280/2 o powierzchni 23 m 2, 10) nr 295/2 o powierzchni 228 m 2, nr 181/1 o powierzchni 180 m 2, 11) nr 276/2 o powierzchni 16 m 2, 12) nr 182/1 o powierzchni 117 m 2, nr 296/2 o powierzchni 147 m 2, 13) nr 281/2 o powierzchni 8 m 2, nr 282/2 o powierzchni 22 m 2, 14) nr 360/2 o powierzchni 23 m 2, 15) nr 278/2 o powierzchni 42 m 2, 16) nr 270/2 o powierzchni 23 m 2, 17) nr 53/2 o powierzchni 52 m 2, nr 357/2 o powierzchni 17 m 2, 18) nr 183/1 o powierzchni 252 m 2, nr 297/2 o powierzchni 316 m 2, nr 298/2 o powierzchni 127 m 2, nr 529/1 o powierzchni 102 m 2, 19) nr 184/1 o powierzchni 65 m 2, nr 299/2 o powierzchni 80 m 2, nr 599/1 o powierzchni 101 m 2, 20) nr 227/1 o powierzchni 191 m 2, nr 339/2 o powierzchni 188 m 2, 21) nr 193/1 powierzchni 197 m 2, 5.Zadanie V Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce - Stryków - Brzeziny położonych na terenie miasta Brzeziny i gminy Brzeziny w obrębie Dąbrówka Mała, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1) nr 427/9 o powierzchni 23 m 2, 2) nr 2394/7 o powierzchni 5 m 2, nr 2394/5 o powierzchni 6 m 2, nr 2395/8 o powierzchni 76 m 2, nr 2395/12 o powierzchni 57 m 2, 3) nr 2311/5 o powierzchni 152 m 2, 4) nr 500/15 o powierzchni 91 m 2, 5) nr 2310/1 o powierzchni 28 m 2, 6) nr 2311/3 o powierzchni 29 m 2, 7) nr 274/2 o powierzchni 163 m 2, 8) nr 2316/9 o powierzchni 82 m 2, 9) nr 514/2 o powierzchni 194 m 2, 10) nr 487/1 o powierzchni 246 m 2, 11) nr 114/1 o powierzchni 48 m 2 położonej w Dąbrówce Małej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • c) dokumenty potwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia tj. uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, określone w Dziale V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ), które muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub inną osobę, której dokument dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • c) dokumenty potwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia tj. uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, określone w Dziale V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ), które muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub inną osobę, której dokument dotyczy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o prawie dysponowania tymi osobami a także oświadczeniem, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • c) dokumenty potwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia tj. uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, określone w Dziale V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ), które muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub inną osobę, której dokument dotyczy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji, b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy przewidującą zmianę ceny brutto (wynagrodzenia wykonawcy) na warunkach określonych w ust. 5 Rozdziału X Specyfikacji. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.powiat-brzeziny.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Brzezinach ul. Sienkiewicza 11, 95 - 060 Brzeziny.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16, 95 - 060 Brzeziny.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brzeziny: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Brzeziny


Numer ogłoszenia: 341563 - 2010; data zamieszczenia: 30.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 313903 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Brzeziński, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 046 8741111, 8743164, faks 046 8741111.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Brzeziny.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Zadanie I: Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Dąbrówka Duża, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1) nr 511/1 o powierzchni 38 m2, 2) nr 329/2 o powierzchni 66 m 2, 3) nr 307/2 o powierzchni 22 m 2, 4) nr 309/2 o powierzchni 20 m 2, 5) nr 17/2 o powierzchni 15 m 2, 6) nr 579/1 o powierzchni 106 m 2, nr 582/1 o powierzchni 151 m 2, 7) nr 729/1 o powierzchni 37 m 2, 8) nr 363/2 o powierzchni 21 m 2, 9) nr 710/1 o powierzchni 42 m 2, 10) nr 567/1 o powierzchni 56 m 2, nr 719/1 o powierzchni 32 m 2, 11) nr 1/2 o powierzchni 50 m 2, nr 2/2 o powierzchni 63 m 2, 12) nr 284/2 o powierzchni 47 m 2, nr 400/2 o powierzchni 41 m 2, 13) nr 745/1 o powierzchni 14 m 2, nr 751/1 o powierzchni 11 m 2, nr 752/1 o powierzchni 9 m 2, nr 599/1 o powierzchni 3 m 2, 14) nr 598/1 o powierzchni 8 m 2, 15) nr 580/1 o powierzchni 12 m 2, 16) nr 512/1 o powierzchni 38 m 2, 17) nr 514/1 o powierzchni 11 m 2, 18) nr 52/2 o powierzchni 28 m 2, 19) nr 612/3 o powierzchni 20 m 2, nr 758/1 o powierzchni 54 m 2, nr 758/3 o powierzchni 246 m 2, nr 777/1 o powierzchni 185 m 2, 20) nr 527/1 o powierzchni 23 m 2, nr 528/1 o powierzchni 24 m 2, 21) nr 618/1 o powierzchni 35 m 2, nr 619/1 o powierzchni 20 m 2, 22) nr 730/1 o powierzchni 62 m 2, 23) nr 517/1 o powierzchni 7 m 2, 24) nr 520/1 o powierzchni 10 m 2, 25) nr 576/3 o powierzchni 52 m 2, nr 576/5 o powierzchni 54 m 2, nr 727/1 o powierzchni 77 m 2, 26) nr 540/1 o powierzchni 43 m 2, 27) nr 545/1 o powierzchni 33 m 2, 2. Zadanie II: Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Dąbrówka Duża, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1) nr 25/2 o powierzchni 10 m 2, 2) nr 736/1 o powierzchni 38 m 2, 3) nr 26/2 o powierzchni 11 m 2, 4) nr 738/1 o powierzchni 11 m 2, nr 740/1 o powierzchni 14 m 2, nr 739/1 o powierzchni 8 m 2, 5) nr 712/1 o powierzchni 12 m 2, 6) nr 342/2 o powierzchni 43 m 2, nr 343/2 o powierzchni 86 m 2, nr 282/2 o powierzchni 6 m 2, nr 398/2 o powierzchni 10 m 2, 7) nr 708/1 o powierzchni 9 m 2, nr 709/1 o powierzchni 5 m 2, 8) nr 510/1 o powierzchni 18 m 2, 9) nr 786/1 o powierzchni 857 m 2, 10) nr 352/2 o powierzchni 31 m 2, 11) nr 262/2 o powierzchni 21 m 2, 12) nr 529/1 o powierzchni 40 m 2, 13) nr 303/2 o powierzchni 1355 m 2, 14) nr 304/2 o powierzchni 1386 m 2, 15) nr 276/4 o powierzchni 35 m 2, 16) nr 595/1 o powierzchni 30 m 2, 17) nr 359/2 o powierzchni 22 m 2, nr 54/2 o powierzchni 62 m 2, nr 358/2 o powierzchni 17 m 2, 18) nr 277/2 o powierzchni 75 m 2, 19) nr 594/1 o powierzchni 29 m 2, 20) nr 734/1 o powierzchni 64 m 2, 21) nr 547/1 o powierzchni 27 m 2, nr 549/1 o powierzchni 26 m 2, nr 551/1 o powierzchni 41 m 2, nr 704/1 o powierzchni 8 m 2, nr 705/1 o powierzchni 14 m 2, 22) nr 281/2 o powierzchni 15 m 2, nr 283/2 o powierzchni 8 m 2, nr 285/2 o powierzchni 188 m 2, nr 397/2 o powierzchni 20 m 2, 23) nr 510/1 o powierzchni 18 m 2, 24) nr 515/1 o powierzchni 3 m 2, nr 516/1 o powierzchni 5 m 2, 25) nr 330/2 o powierzchni 21 m 2, 26) nr 511/1 o powierzchni 38 m 2, 27) nr 502/1 o powierzchni 8 m 2, 3. Zadanie III Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Poćwiardówka , oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1) nr 250/1 o powierzchni 34 m2, nr 361/2 o powierzchni 21 m 2, 2) nr 290/4 o powierzchni 671 m 2, nr 176/1 o powierzchni 350 m 2, 3) nr 210/1 o powierzchni 171 m 2 , nr 320/2 o powierzchni 199 m 2, nr 223/1 o powierzchni 177 m 2, nr 335/2 o powierzchni 233 m 2, 4) nr 338/4 o powierzchni 189 m 2, nr 550/2 o powierzchni 239 m 2, 5) nr 198/5 o powierzchni 104 m 2, nr 214/3 o powierzchni 147 m 2, nr 324/4 o powierzchni 173 m 2, 6) nr 544/1 o powierzchni 45 m 2, 7) nr 194/1 o powierzchni 200 m 2, nr 195/1 o powierzchni 210 m 2, nr 307/2 o powierzchni 230 m 2, nr 308/2 o powierzchni 219 m 2, 8) nr 217/2 o powierzchni 157 m 2, nr 329/3 o powierzchni 185 m 2, nr 218/1 o powierzchni 189 m 2, nr 331/2 o powierzchni 380 m 2, 9) nr 211/3 o powierzchni 79 m 2, nr 321/4 o powierzchni 93 m 2, nr 211/5 o powierzchni 86 m 2, nr 321/6 o powierzchni 100 m 2, nr 212/1 o powierzchni 174 m 2, nr 322/2 o powierzchni 205 m 2, 10) nr 235/1 o powierzchni 244 m 2, nr 346/2 o powierzchni 258 m 2, 11) nr 243/1 o powierzchni 48 m 2, nr 353/2 o powierzchni 66 m 2, 12) nr 206/1 o powierzchni 162 m 2, nr 318/4 o powierzchni 188 m 2, nr 207/1 o powierzchni 172 m 2, nr 319/2 o powierzchni 200 m 2, 13) nr 248/1 o powierzchni 54 m 2, nr 528/1 o powierzchni 28 m 2, 14) nr 347/2 o powierzchni 90 m 2, nr 348/2 o powierzchni 280 m 2, 15) nr 186/1 o powierzchni 182 m 2, nr 215/1 o powierzchni 153 m 2, nr 301/2 o powierzchni 224 m 2, nr 325/2 o powierzchni 182 m 2, 4. Zadanie IV Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Poćwiardówka, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1) nr 177/1 o powierzchni 267 m 2, nr 178/1 o powierzchni 100 m 2, nr 291/2 o powierzchni 295 m 2, nr 292/2 o powierzchni 131 m 2, 2) nr 277/2 o powierzchni 18 m 2, 3) nr 190/1 o powierzchni 58 m 2, nr 191/1 o powierzchni 59 m 2, nr 192/1 o powierzchni 59 m 2, nr 305/4 o powierzchni 71 m 2, nr 530/4 o powierzchni 70 m 2, nr 531/4 o powierzchni 71 m 2, 4) nr 187/1 o powierzchni 94 m 2, nr 302/2 o powierzchni 115 m 2, 5) nr 249/1 o powierzchni 37 m 2, 6) nr 189/1 o powierzchni 91 m 2, nr 304/2 o powierzchni 110 m 2, 7) nr 306/4 o powierzchni 238 m 2, 8) nr 271/4 o powierzchni 26 m 2, nr 271/6 o powierzchni 25 m 2, 9) nr 279/2 o powierzchni 22 m 2, nr 280/2 o powierzchni 23 m 2, 10) nr 295/2 o powierzchni 228 m 2, nr 181/1 o powierzchni 180 m 2, 11) nr 276/2 o powierzchni 16 m 2, 12) nr 182/1 o powierzchni 117 m 2, nr 296/2 o powierzchni 147 m 2, 13) nr 281/2 o powierzchni 8 m 2, nr 282/2 o powierzchni 22 m 2, 14) nr 360/2 o powierzchni 23 m 2, 15) nr 278/2 o powierzchni 42 m 2, 16) nr 270/2 o powierzchni 23 m 2, 17) nr 53/2 o powierzchni 52 m 2, nr 357/2 o powierzchni 17 m 2, 18) nr 183/1 o powierzchni 252 m 2, nr 297/2 o powierzchni 316 m 2, nr 298/2 o powierzchni 127 m 2, nr 529/1 o powierzchni 102 m 2, 19) nr 184/1 o powierzchni 65 m 2, nr 299/2 o powierzchni 80 m 2, nr 599/1 o powierzchni 101 m 2, 20) nr 227/1 o powierzchni 191 m 2, nr 339/2 o powierzchni 188 m 2, 21) nr 193/1 powierzchni 197 m 2, 5.Zadanie V Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Dąbrówka Mała, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1) nr 427/9 o powierzchni 23 m2, 2) nr 2394/7 o powierzchni 5 m 2, nr 2394/5 o powierzchni 6 m 2, nr 2395/8 o powierzchni 76 m 2, nr 2395/12 o powierzchni 57 m 2, 3) nr 2311/5 o powierzchni 152 m 2, 4) nr 500/15 o powierzchni 91 m 2, 5) nr 2310/1 o powierzchni 28 m 2, 6) nr 2311/3 o powierzchni 29 m 2, 7) nr 274/2 o powierzchni 163 m 2, 8) nr 2316/9 o powierzchni 82 m 2, 9) nr 514/2 o powierzchni 194 m 2, 10) nr 487/1 o powierzchni 246 m 2, 11) nr 114/1 o powierzchni 48 m 2 położonej w Dąbrówce Małej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Dąbrówka Duża.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majatkowego E. Reczulska, {Dane ukryte}, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10425,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10540,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  10540,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24705,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Dąbrówka Duża.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Wycen i Obsługi Nieruchomości A. Jadwiszczak, {Dane ukryte}, 95-080 Tuszyn, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10425,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10738,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  10738,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24705,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Poćwiardówka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Wycen i Obsługi Nieruchomości A. Jadwiszczak, {Dane ukryte}, 95-080 Tuszyn, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5791,5 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5965,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  5965,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20130,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Poćwiardówka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego E. Reczulska, {Dane ukryte}, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8108,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8198,4


 • Oferta z najniższą ceną:
  8198,4
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14091,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania położonych na terenie gminy Brzeziny w obrębie Dąbrówka Mała.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa - Rzeczoznawca, {Dane ukryte}, 91-420 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4247,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4294,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4294,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6710,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: promocja@powiat-brzeziny.wici.pl
tel: 046 8741111, 8743164
fax: 468 741 111
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-11-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31390320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 77 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.powiat-brzeziny.eu
Informacja dostępna pod: Starostwo Powiatowe w Brzezinach ul. Sienkiewicza 11, 95 - 060 Brzeziny
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stry Kancelaria Rzeczoznawcy Majatkowego E. Reczulska
Skierniewice
2010-11-30 10 540,00
Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków Biuro Wycen i Obsługi Nieruchomości A. Jadwiszczak
Tuszyn
2010-11-30 10 738,00
Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków Biuro Wycen i Obsługi Nieruchomości A. Jadwiszczak
Tuszyn
2010-11-30 5 965,00
Sporządzenie, w celu wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego E. Reczulska
Skierniewice
2010-11-30 81 984,00
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warszyce -Stryków -Brzeziny w celu wydania decyzji o ustaleniu odszk Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa - Rzeczoznawca
Łódź
2010-11-30 4 294,00