Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
133 70,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
29 15,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
27 14,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
19 10,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
15 7,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
15 7,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 6,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
11 5,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 5,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
9 4,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 3,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 3,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 2,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 2,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 1,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 1,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 1,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,5%