Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
33 24,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
30 22,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
30 22,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
24 17,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
14 10,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14 10,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
12 8,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 6,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
9 6,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
7 5,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 5,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
7 5,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 3,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 2,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 2,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
9 50,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 33,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 22,2%