Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
44 97,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 13,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 8,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 4,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 2,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 2,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 2,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 2,2%