Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
25 83,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
17 56,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 40,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
3 10,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 6,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 6,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 6,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 6,6%