Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
243 74,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
52 15,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
49 15,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
44 13,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
34 10,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
27 8,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 7,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 3,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
12 3,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 1,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 1,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
5 1,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 1,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 1,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 0,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 0,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 0,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 0,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,3%