Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 22   Druki i produkty podobne
22 56,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 15,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 12,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 12,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 10,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
4 10,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 7,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 7,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 5,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 5,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 2,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 2,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 2,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 2,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 2,5%