Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
56 29,4%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
46 24,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
42 22,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
36 18,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
32 16,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
32 16,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
25 13,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
17 8,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
15 7,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
13 6,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
12 6,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
9 4,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 4,2%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
7 3,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 3,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 3,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 2,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 2,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
5 2,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 2,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 1,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 1,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 1,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 1,0%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
2 66,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 33,3%