Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
45 36,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
28 22,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
28 22,4%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
19 15,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
16 12,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 12,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
13 10,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
12 9,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
11 8,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
11 8,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 6,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 5,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 4,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 4,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
6 4,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
5 4,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 3,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,8%