Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
79 63,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
64 51,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
31 24,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
23 18,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
17 13,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 11,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
10 8,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
10 8,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 4,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 4,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 4,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 2,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 1,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 0,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,8%