Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
136 66,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
113 55,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
98 47,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
89 43,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
66 32,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
46 22,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45 21,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
37 18,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
34 16,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
32 15,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
29 14,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
29 14,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
28 13,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
25 12,1%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
20 9,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
19 9,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
14 6,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
13 6,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
13 6,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 4,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
8 3,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
8 3,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 3,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 2,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 2,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy