Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
525 97,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
396 73,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
309 57,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
166 30,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
117 21,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
110 20,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
53 9,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
52 9,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
41 7,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
33 6,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
19 3,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
18 3,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 1,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 1,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 0,9%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
5 0,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 0,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 0,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,1%