Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
50 32,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48 31,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
37 24,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
31 20,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
29 18,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
17 11,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
17 11,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
11 7,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
7 4,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 4,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 3,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 3,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 2,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,9%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
3 1,9%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 1,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 1,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,6%