Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
182 97,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
109 58,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
50 26,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
19 10,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
17 9,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
12 6,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
12 6,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 4,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 3,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 3,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
5 2,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 2,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4 2,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 2,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,0%