Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
64 56,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
29 25,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
24 21,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 12,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 7,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
9 7,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
8 7,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 7,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
6 5,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 4,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 4,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 4,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 4,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 4,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 4,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 3,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 3,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 3,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 3,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 3,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 2,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 2,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,7%