Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
73 36,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
46 23,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
46 23,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
44 22,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30 15,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
21 10,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
21 10,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
20 10,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
20 10,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
19 9,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
18 9,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
13 6,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
12 6,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
12 6,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 4,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
7 3,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 3,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 2,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 1,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 0,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,5%