Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 61,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 15,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 15,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 7,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 7,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 7,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 7,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 7,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 7,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy