Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
14 37,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 27,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 27,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
5 13,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 13,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 8,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 8,1%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
2 5,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 5,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 2,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 2,7%