Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 36,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
4 21,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 21,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 21,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 15,7%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 10,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 5,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 5,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 5,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 5,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 5,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 5,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 5,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 5,2%