Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
105 50,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
96 45,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
51 24,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
34 16,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
30 14,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
24 11,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
21 10,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
19 9,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
17 8,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
16 7,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 7,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
10 4,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 2,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
5 2,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 1,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 1,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 1,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 1,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 1,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 0,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 0,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy