Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
90 62,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
59 41,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
54 37,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
50 34,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
49 34,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
46 32,1%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
43 30,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
39 27,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
25 17,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
22 15,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
19 13,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
17 11,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
16 11,1%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
16 11,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
15 10,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
13 9,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
11 7,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
8 5,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
6 4,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 2,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 2,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 2,0%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 1,3%