Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 42   Maszyny przemysłowe
101 52,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
87 45,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
71 36,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
52 27,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
39 20,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
35 18,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
29 15,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
25 13,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
24 12,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
17 8,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
14 7,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
13 6,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
12 6,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
8 4,1%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
8 4,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 3,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
6 3,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 3,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 2,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 2,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 1,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,5%