Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
605 99,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
39 6,4%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
25 4,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
18 2,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 2,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 1,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
11 1,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 0,8%