Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
129 79,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
45 27,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
22 13,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 9,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
15 9,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
10 6,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
9 5,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
9 5,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 4,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 4,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 3,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 3,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
6 3,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
5 3,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 2,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 2,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 2,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 2,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 100,0%