Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
319 80,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
121 30,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
79 20,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
69 17,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
52 13,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
40 10,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
27 6,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
24 6,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
23 5,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
22 5,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
22 5,5%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
20 5,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
18 4,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
18 4,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
15 3,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 3,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
14 3,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
13 3,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
13 3,2%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
13 3,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 3,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 2,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 2,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 2,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
6 1,5%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
3 0,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 0,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 0,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy