Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
118 92,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
77 60,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
50 39,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
47 37,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
33 25,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 10,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
10 7,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 7,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 3,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 2,3%