Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
318 77,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
196 48,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
71 17,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
33 8,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
29 7,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
26 6,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
20 4,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
19 4,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
17 4,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
14 3,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
12 2,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 2,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 2,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
9 2,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
9 2,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 1,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
7 1,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 1,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 1,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 1,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 1,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 1,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 1,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
4 0,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 0,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 0,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3 0,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 0,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy