Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
34 97,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 25,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 17,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 5,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 5,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 5,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 2,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 2,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 2,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 2,8%