Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
11 39,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 35,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 28,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 14,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 10,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 7,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 7,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 7,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 3,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy