Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
22 35,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
13 20,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 19,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
10 16,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
9 14,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
8 12,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
8 12,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 11,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 11,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 8,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 8,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 6,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 6,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 4,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 3,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy