Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
55 47,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
28 24,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
23 20,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
20 17,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
19 16,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
17 14,7%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
13 11,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
13 11,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 9,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 9,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
10 8,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 6,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 3,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,8%