Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
76 93,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
54 66,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
32 39,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
27 33,3%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
21 25,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 19,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15 18,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
13 16,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
12 14,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
11 13,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 13,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
10 12,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
7 8,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 8,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 8,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 6,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 2,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 2,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 1,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy