Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
30 40,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14 18,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
12 16,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
12 16,0%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
7 9,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 9,3%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
4 5,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 4,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 4,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 4,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 2,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 2,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 1,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 1,3%