Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
117 70,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
28 16,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
17 10,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 9,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 4,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 4,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 3,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 1,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 1,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 1,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,6%