Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
49 62,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 15,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 10,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 10,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 10,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 6,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 5,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 5,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 5,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 2,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 2,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy