Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
14 24,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
11 18,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 15,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 13,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 13,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
7 12,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 12,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 8,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 3,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 3,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 3,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 1,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 1,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 1,7%