Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
92 66,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
72 51,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
45 32,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 5,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 5,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 2,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 2,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 1,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy