Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
130 99,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 7,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
6 4,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 4,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 1,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 0,7%