Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
64 60,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
31 29,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
17 16,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 12,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
13 12,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
11 10,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 4,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 3,8%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy