Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
157 91,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
101 58,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
97 56,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
60 34,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
56 32,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
55 31,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
47 27,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
44 25,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
42 24,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
36 20,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
36 20,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
31 18,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
30 17,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
29 16,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
27 15,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
25 14,5%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
24 13,9%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
18 10,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
18 10,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
12 6,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
6 3,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 1,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 1,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 0,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy