Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
68 86,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
56 70,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
41 51,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
40 50,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
36 45,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
32 40,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
21 26,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
17 21,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
17 21,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
16 20,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
12 15,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 12,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
9 11,3%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
9 11,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
6 7,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
5 6,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 5,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 5,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1 1,2%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy