Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
99 86,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
78 68,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
45 39,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
27 23,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
26 22,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
25 21,9%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
23 20,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
20 17,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
19 16,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
18 15,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
17 14,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
16 14,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
12 10,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
9 7,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 6,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 4,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 3,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 3,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy