Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
121 56,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
40 18,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
39 18,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
32 15,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
31 14,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
26 12,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
25 11,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
19 8,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
17 7,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
16 7,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 6,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
13 6,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
12 5,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
12 5,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
11 5,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 4,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 3,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 2,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
6 2,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 2,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 1,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 1,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 1,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
3 1,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy