Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
80 50,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
31 19,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
28 17,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
25 15,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
22 14,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 7,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 5,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
7 4,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
7 4,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 2,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
4 2,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 1,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 1,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 1,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 1,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 1,2%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 0,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,6%