Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
96 67,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
33 23,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
15 10,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 9,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 9,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
11 7,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 7,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
9 6,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
4 2,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 0,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 0,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 0,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,6%