Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
59 53,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
17 15,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
15 13,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 13,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
13 11,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
13 11,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 11,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
11 10,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 9,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 8,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 6,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
7 6,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 6,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
6 5,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 4,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 3,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 2,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 2,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 2,7%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
3 2,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 1,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy