Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
84 40,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
71 34,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
53 25,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
32 15,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
32 15,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
23 11,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
22 10,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
20 9,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
19 9,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
14 6,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
11 5,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 1,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 0,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 0,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 0,9%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 0,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 100,0%