Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
157 65,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
105 43,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
58 24,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
38 15,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
35 14,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
33 13,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
29 12,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
22 9,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
19 7,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
18 7,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
17 7,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
16 6,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
15 6,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14 5,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 4,1%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
9 3,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
8 3,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
8 3,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 3,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 1,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 1,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 0,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 0,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 0,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,4%